2018

Program 60 + Nowy Wiek Kultury skierowany jest do osób starszych, a jego celem jest aktywizacja  zachowań twórczych oraz rozwijanie kreatywności osób starszych.

  • Celem projektu jest aktywizacja i demarginalizacja osób starych, mieszkających w małych zagrożonych kulturowym wykluczeniem miejscowościach w Małopolsce; W ramach projektu realizowany jest cykl szkoleń auto­rozwojowych, które pomagają zintegrować_się lokalnym społecznościom osób starszych, celem rozwiązywania ich codziennych problemów życia społecznego, związanych z wiekiem.
  • Celem szkoleń jest stworzenie z grupy nie znających się często osób sprawnie pracującego zespołu, który byłby w stanie aktywnie działać  na rzecz poprawy sytuacji osób starszych w jego lokalnym środowisku.
  • Celem szkoleń jest również stworzenie planu działania, akcji którą mogłaby zrealizować grupa objęta działaniem projektu, a które to działanie mogłoby pozytywnie wpłynąć na wizerunek osób starszych, pokazać  osoby z grupy 60+ w sposób niestereotypowy; ważnym elementem projektu jest również tworzenie warunków do współpracy międzypokoleniowej

Bieżące wydarzenia:

25.05 – Tokarnia. Rekrutacja i pokaz spektaklu WYSOCKI

02.06- Bobowa. Rekrutacja i pokaz spektaklu WYSOCKI

03.06- Ochotnica. Rekrutacja i pokaz spektaklu WYSOCKI