Laboratorium Nowego Teatru

Studiujesz reżyserię, dramaturgię lub choreografię? Jesteś absolwentem / absolwentką wyżej wymienionych kierunków? Masz projekt artystyczny, który chcesz zrealizować? Chcesz wziąć udział w rozbudowanym cyklu warsztatów mistrzowskich? Projekt LABORATORIUM NOWEGO TEATRU stworzyliśmy z myślą o Tobie.

Zgłoś swój projekt artystyczny.

Rozwijaj projekt przy wsparciu wybitnych polskich artystów (mentorzy wybrani zostaną wspólnie z uczestnikami Laboratorium)

Weź udział w cyklu warsztatów mistrzowskich, prowadzonych przez Jensa Hillje (Gorki Theatre) Danielę Nicolò i Enrica Casagrande (MOTUS) oraz Gianinę Cărbunariu.

Wyjedź z nami do Paryża, Berlina i Brukseli (weź udział w festiwalach, spotkaniach z artystami i kuratorami festiwali).

Zrealizuj na scenie Teatru Nowego w Krakowie swój projekt artystyczny, na który otrzymasz budżet w wysokości 24.000 zł.

LABORATORIUM NOWEGO TEATRU to projekt artystyczny Stowarzyszenia Teatr Nowy w Krakowie, którego celem jest zagwarantowanie młodym twórcom teatru możliwości kształcenia się pod opieką wybitnych artystów.

Celem LABORATORIUM NOWEGO TEATRU jest stworzenie młodym artystom szansy na realizację własnych projektów artystycznych.

LABORATORIUM NOWEGO TEATRU, to trwająca 12 miesięcy (listopad 2018 – listopad 2019) praca nad realizacją Twojego projektu artystycznego. Zanim jednak rozpoczniesz pracę nad spektaklem, weźmiesz udział w cyklu warsztatów, masterklasów  i Obozów Teatralnych, które pozwolą Ci skonfrontować Twoje pomysły i założenia z twórczością innych artystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

LABORATORIUM NOWEGO TEATRU to projekt, który daje Ci wolność i pełną swobodę w realizacji Twoich projektów artystycznych.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2018

Spotkanie z wybranymi Kandydatkami i Kandydatami: 9 listopada 2018

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie: 11 listopada 2018

Warsztaty mistrzowskie: grudzień 2018 – czerwiec 2019

Obozy Teatralne: listopad 2018 – czerwiec 2019

Realizacja projektów artystycznych: czerwiec 2019 – październik 2019

 

Więcej informacji: tomasz.teatrnowy@gmail.com , tel. +48 505060196

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną maksymalnie 4 osoby. Do udziału w Programie aplikować mogą osoby, które w momencie składania wniosku studiują na wyższych uczelni teatralnych działających na terenie Polski, w tym zwłaszcza studenci i studentki reżyserii, dramaturgii, choreografii, aktorstwa. Do udziału w Programie aplikować mogą także absolwenci w/w kierunków, którzy ukończyli studia nie później niż przed dwoma laty.

 

Szczegóły dotyczące Laboratorium w Regulaminie    Lab_NT_regulamin

Formularz zgłoszeniowy  LTN_FORMULARZ

   

Projekt współfnansowany  jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Goethe Instytutu.

LAUREACI I EDYCJI:

Do udziału w pilotażowej edycji Laboratorium Nowego Teatru zgłosiło się 39 kandydatek i kandydatów, spośród których do rozmów zaprosiliśmy 11 artystek i artystów. Ostatecznie, po trwających kilkanaście godzin dyskusjach, zdecydowaliśmy się do udziału w Laboratorium zaprosić Agatę Koszulińską (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza), Pamelę Leończyk (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza), Martę Malinowską (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza) i Jakuba Skrzywanka (Akademia Sztuki Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego). Ponadto, Aleksandra Jakubczak (absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza) otrzymała propozycję realizacji zgłoszonego do Programu projektu w ramach stałej działalności programowej Teatru Nowego, przy jednoczesnym uczestnictwie w realizowanych w ramach Laboratorium warsztatach i masterklasach. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim artystkom i artystom, którzy zdecydowali się zgłosić swoje projekty do naszego Programu. Zarówno zainteresowanie Programem, jak i poziom oraz różnorodność zgłoszonych propozycji przerosły nasze oczekiwania.