Teatr Nowego Widza

Celem projektu TEATR NOWEGO WIDZA jest budowanie profesjonalnej oferty artystycznej, skierowanej do dzieci i młodzieży. W ramach programu zostaną wyprodukowane dwa interaktywne spektakle teatralne wykorzystujące nowe technologie. Poprzez ich prezentacje celem projektu jest ukazanie teatru, jako atrakcyjnej formy uczestniczenia w kulturze. Poprzez reinterpretację klasycznych dzieł literackich przeznaczonych dla dzieci i młodzieży chcemy pokazać młodym widzom różne środki ekspresji twórczej, a także wprowadzić widzów w proces powstawania spektaklu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wydarzeń artystycznych wśród młodych odbiorców kultury, mieszkających na terenach zagrożonych kulturową marginalizacją.

W ramach programu zostaną zrealizowane spektakle dla dzieci i młodzieży: “Akademia Pana Kleksa” oraz “Mała Syrenka z głębin wypływa”.

Projekt współfnansowany  przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Partnerzy projektu: