Kobiety objaśniają mi świat

Reżyseria:
Iwona Kempa
Tekst:
Iwona Kempa, Anna Bas
Występują:
Anna Tomaszewska, Martyna Krzysztofik, Katarzyna Zawiślak-Dolny, Katarzyna Galica, Alina Szczegielniak, Kinga Piekarz
Muzyka:
Kinga Piekarz
Scenografia:
Joanna Zemanek

Parafrazując tytuł książki amerykańskiej pisarki i działaczki feministycznej Rebeki Solnit,
„Mężczyźni objaśniają mi świat”, chcemy, żeby powstał spektakl stworzony przez kobiety o
kobietach i dla kobiet. To nasz manifest, dokument, krzyk. Skąd te trzy składowe?
Po pierwsze – manifest kobiet i kobiecości. My, kobiety-autorki i aktorki, opierając się na
tekstach innych kobiet – współczesnych pisarek, dziennikarek, badaczek, artystek – będziemy
opowiadać o sytuacji kobiet w dzisiejszym świecie kultury zachodniej, świecie ideałów wolności,
równości i braterstwa oraz dominującej religii Ojca i Syna. Chcemy usłyszeć kobiecy głos w
sprawach, które dotyczą połowy ludzkości – wyłącznie kobiet, a o których mówi się wciąż
niewiele, choć od ponad stu lat coraz głośniej i odważniej. Kobiety ośmielają się również z
własnej perspektywy mówić o sprawach ogólnoludzkich, a nawet wyłącznie męskich.
Po drugie – dokument. W spektaklu przywoływane będą opowieści o realnym życiu kobiet,
opisane w reportażach, biografiach, internetowych blogach, a także badaniach naukowych.
Po trzecie – krzyk. Od czasu walki o równouprawnienie kobiety, żeby być słyszane krzyczą.
Żeby wyrazić swój gniew i wściekłość, żeby wołać o pomoc, kiedy są gwałcone i bite, żeby
wyrazić swoją siłę, niezależność i odrębność. Czasami krzyczą szeptem lub milczeniem. Czasami
krzyczą czując własną moc i radość.
Chcemy opowiedzieć o odrębności kobiet w świecie urządzonym i rządzonym przez mężczyzn,
chcemy usłyszeć inny, nie-męski głos, odmienny od dyskursu dominującego w nauce, sztuce i
polityce. Chcemy usłyszeć różne kobiece głosy, docenić różnice i różnorodność, chcemy
stworzyć poczucie wspólnoty w oparciu o to, co nas łączy i o to, co nas dzieli.

Kup Bilet