przytul mnie

PRZYTUL MNIE

autor: Prince Negatif

z udziałem: Lady Ma-ga

 

Instalacja z miękkich obrazów z udziałem żywych ciał

czas: 21 kwietnia (sobota) 2018, godzina 21.00-22.00

 

„Polityczne wyzwolenie seksualności: to podwójna transgresja – przekroczenie polityki przez seksualność i na odwrót. To jednak nic: wyobraźmy sobie teraz, że na odkryte w ten sposób, uznane, zmierzone i wyzwolone pole polityczno-seksualne na powrót wprowadzamy o d r o b i n ę  u c z u c i o w o ś c i: czyż nie byłaby to o s t a t n i a z transgresji? Transgresja transgresji? Ostatecznie byłaby to m i ł o ś ć: która powróciła: t y l e  ż e  n a  i n n e  m i e j s c e.“

Roland Barthes, Roland Barhes

Prince Negatif – performer, malarz, scenograf.

www.princenegatif.com

wstęp wolny